top of page

Zásady zpracování osobních údajů

Jaké údaje budeme zpracovávat?

Na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, telefon, emailovou adresu a doručovací adresu.

 

Pro jaké účely souhlas udělujete?

Osobní údaje budeme zpracovávat pro účely služby kadeřník domu a zasílání e-shopových zásilek, zasílání informací o vlasových trendech a novinkách v oblasti péče o vlasy, pozvánek na události, marketingových nabídek a zpráv (včetně informací o výhodných nabídkách, poukázkových akcích, reklamních dárcích, soutěžích a jiných akcích) zasílaných e-mailem, SMS, MMS a/nebo korespondenčně.

 

Komu můžeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, PR nebo zasílání zpráv a zásilek.

 

Na jakou dobu souhlas udělujete?

Tento souhlas udělujete na dobu 5 let ode dne podpisu tohoto souhlasu nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným Správci. Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Provozovatel: Dominik Merrel

IČO 09310835

Sídlo firmy: Livornská 440, Praha 15, 109 00

bottom of page